Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
Altres productes


Obtinguts en diferents fases del nostre procés, també comercialitzem:

Farina baixa
Es tracta d’una farina resultant del procés de producció de sèmoles. En la mòlta del blat dur, totes les partícules inferiors a 180 μ se separen i se n’obté aquesta farina.

Destaca el seu color groguenc, característic del blat dur, i s’utilitza principalment com a excipient per elaborar altres productes i principis actius i per a d’altres usos industrials no alimentaris.

Germen de blat
El germen de blat es l’embrió de la llavor del blat, localitzat en un dels extrems del gra. Gran part del germen pot separar-se de la resta del blat durant el procés de mòlta utilitzant tamissos adequats.

La principal propietat del germen seria la seva riquesa en vitamines, minerals i oli, cosa que el fa un producte molt apreciat en dietètica i nutrició, així com en l’elaboració de pans especials i altres productes sobre la base de cereals. Igualment, s’aprecien les seves qualitats en el sector de la cosmètica.

Blat trencat.
Grans partits de blat dur, separats dels grans sencers durant la fase de neteja i condicionament del blat, abans de la mòlta. S’utilitza, essencialment, per a usos industrials no alimentaris com per exemple, l’elaboració de raticides.

Blat trencat


Germen


Farina baixa