Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
POLÍTICA D'EMPRESAEl Grup HARINERA VILAFRANQUINA està format per les empreses farineres següents: Harinera Vilafranquina, SA; Guría, SA; La Preferida, SA; i Harinera del Pisuerga, SAU. Es tracta d'empreses agroalimentàries, líders al sector fariner, que estan compromeses amb els seus clients, amb la Societat en general, amb el medi ambient, amb la seguretat i salut, i amb la igualtat entre totes i tots els treballadors.

Entenem que, en compliment d'aquests compromisos, hem de:

 • Satisfer els requisits que hi siguin aplicables, tant els sol·licitats pels nostres clients com els requisits legals i reglamentaris, així com altres requisits i normes als quals ens acollim voluntàriament. (BRC, ISO14001, OHSAS 18801, GMP+, Halal, Kosher, ...).
 • Generar valor als negocis, buscant el creixement i enfortiment econòmic de l'empresa.
 • Promoure la millora contínua dels nostres productes i serveis, dels nostres processos i condicions de treball.
 • Assegurar el compliment dels requisits legals existents en matèria de seguretat alimentària en tots els nostres processos i productes, garantint així el subministrament de productes segurs, legals i autèntics.
 • Defensar la igualtat d'oportunitats, la qualificació del personal, prioritzar la seva promoció interna abans que la contractació externa i considerar l'opinió de "LES PERSONES" com el valor més important que garanteix el nostre futur.
 • Defensar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a la feina.
 • Desenvolupar la prevenció i mitigació de la contaminació a través dels programes ambientals.
 • Generar ambients de treball segurs i saludables que previnguin els incidents de treball, les malalties laborals, i els danys a la propietat i a tercers.
 • Assegurar la correcta informació i comunicació d'aquesta Política d'empresa i d'objectius de gestió a totes les persones de la nostra organització.
Sent conseqüent amb la política d'empresa expressada, la Direcció estableix com a Objectius Estratègics per als anys vinents:
 • Aconseguir una major eficiència econòmica dels nostres processos.
 • Augmentar la productivitat tecnològica, aconseguint millorar els rendiments operatius obtinguts en els processos de producció.
 • Millorar el grau de satisfacció dels nostres clients.
La PARTICIPACIÓ ACTIVA DE TOTHOM, buscant la SATISFACCIÓ DELS NOSTRES CLIENTS i el COMPLIMENT DELS NOSTRES PROPIS COMPROMISSOS, per intentar assolir l'EXCEL·LÈNCIA EMPRESARIAL.
La Direcció